Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

Масиви

  1. Определение – група от променливи от един и същи тип.
  2. Индекси – номера на елементи на масив.
  3. Създаване (деклариране) – int[] arr = new arr[27];
  4. Въвеждане на стойности arr[0] = i;

 

Задачи за упражнение:

  1. Да се направи масив, който съхранява 5 любими песни на потребител. Да се отпечатат всички песни в 1 етикет.
  2. Да се направи масив, който съхранява заплати на служители в една компания (с общо 8 служителя). Да се изчисли общия разход за заплати на компанията.
  3. Да се направи масив, който съхранява дните от седмицата. Да се отпечатат в 1 етикет всички стойности на масива.
  4. Да се направи масив, който съхранява температурите за дните от 1 седмица. Да се изчисли средната седмична температура.