Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

Двумерни масиви

  1. Двумерен масив: масив, който има 2 индекса – за редове и за колони
  2. Деклариране: private int[,] matrix = new int[5, 5];
  3. Обхождане на масив

 

Задачи за упражнение:

  1. Да се направи програма, която намира най-големите елемент на всеки ред в двумерен масив и след това ги събира.
  2. Да се направи програма, която намира най-голям елемент в двумерен масив.
  3. Да се напише програма, която извежда следния масив в етикет:

а)

1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5

б)

25 24 23 22 21
20 19 18 17 16
15 14 13 12 11
10 9 8 7 6
5 4 3 2 1