Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

Методи

 1. Метод – съставна част от програма, която решава даден проблем и може да приема параметри.
 2. Ползи от методите:а) преизползване на кода: пишем един код, който можем да използваме след това бързо и лесно колкото пъти пожелаем.

  б) по-добро структуриране на кода

 3. Използване на методиа) деклариране – обявяваме, че ще използваме метода, като му даваме име и списък с параметри в скоби.

  static void <име_на_метод> (){…}

  б) имплементиране – реализира логиката на метода. Тук пишем кода на метода.

  в) извикване – стартиране на кода на метода (имплементацията) за конкретни параметри. Извикването става чрез името на метода и параметри, за които искаме да се изпълни този метод.

 4. Параметри: служат за предаване на информация между главната програма и метода.

а) формални

б) фактически

 

Задачи за упражнение:

 1. Да се напише метод, който отпечатва в етикет всички числа от 1 до N, които се делят на 3. Да се извика метода 3 пъти.
 2. Да се пормени задачата, така че да се отпечатват абсолютно всички числа. Как ни помогна това, че използваме метод?
 3. Да се напише метод, който отпечатва в етикет сумата на всички числа от 1 до N, които се делят на 5. Да се извика метода 3 пъти.
 4. Да се пормени задачата, така че да отпечатва сумата на абсолютно всички числа. Как ни помогна това, че използваме метод?
 5. *Да се напише метод, който отпечатва в етикет изразът:S = Nx – (N-1)x – (N-2)x – …. – 2x –x. (N и x се въвеждат от потребителя)

  Да се направят 3 различни изваквания на метода.

 6. *Да се напише метод, който отпечатва в етикет изразът:S = x + 2x + 3x + 4x + … + Nx (N и x се въвеждат от потребителя)

  Да се направят 3 различни изваквания на метода.