Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

Сортиране на масиви

http://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html

1. Пряка селекция

1) Намира най-малкия елемент на списъка

2) Разменя го с елемента на първа позиция

3) Повтаря горните две стъпки до края на масива

2. Метод на мехурчето

1) Сравняват се местата на всички двойки съседни елементи

2) Ако ai-1 > ai – местата им биват разменени.

 

Задачи за упражнение:

  1. Да се сортира масив в низходящ ред по метод на мехурчето.
  2. Да се сортира масив във възходящ ред по метод на пряката селекция.
  3. Да се даде пример за масив с поне 7 несортирани елемента, за който метода работи:

а) възможно най-ефективно

б) възможно най-неефективно