Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

Примерни задачи за ТП3

1. Да се проектира БД със следната информация за автобусни билети:
– Компания превозвач
– Брой автобуси
– Брой места в автобус
– Билет за автобус(цена)
– Начална спирка
– Крайна спирка
– Година производство на автобус
– Президент на компания
– Централен офис
2. Направете връзка между таблиците. Добавете поне по 6 записа за всяка таблица.
3. Да се направят следните заявки:
а) Всички автобуси произведени след 2000-та година.
б) Автобуси с крайна спирка Варна.
в) Всички автобусни компании с централен офис в Бургас.
4. Да се направи клас за автобус, който съхранява информация за марка, брой пътници, състояние на двигателя, зареден ли е с антифриз. Като се използват принципите за силна кохезия и слаба свързаност да се направят методи:
– transportPassengers(…) за превоз на пътници по определен маршрут
– tuningBus(…), който го зарежда с антифриз и подобрява двигателя. Опишете с коментари в кода как сте приложили принципите