Програмиране с ASP C#

Учебен сайт

0

Примерни задачи за ТП4

  1. Да се направи клас за двумерен масив със свойства: размер N, намаляващ или нарастващ ред – order, начален елемент – start. Класът генерира двумерен масив с размер N и елементите му са в намаляващ и нарастващ ред, като започват от start. Има метод търси число по редове и метод търси число по колони.
N=3
start=5
order=increase
5 6 7
  8 9 10
11 12 13
42 41 40 39
38 37 36 35
34 33 32 31
30 29 28 27