Цел на урока: Да използваме цикъл For в наши програми.

Едно от най-големите предимства на компютрите е да улесняват работата на хората като могат да извършват много операции. Например с 1 натискане на бутон да ни отпечата 100 страници, или да променим шрифта на 300 страници с текст и тн.

1. Определение

Цикъл For повтаря едно и също действие много пъти.

В ежедневието пример за повтарящо се действие е походката ни – човек върши едно и също действие (стъпка с ляв крак и след това стъпка с десен крак) много пъти.

Frame sequence - wlaking

2. Синтаксис

 for (int i = 1; i <= N; i++)
 {
   код, който се повтавя;
 }

Например ако искаме да отпечатаме числата от 1 до 100 – използваме цикъл с начална стойност 1, крайна стойност 100 и стъпка 1, тъй като искаме да отпечатаме всички числа. В тялото пишем код, който да отпечатва 1 число. Цикълът ще се погрижи този код да се повтори 100 пъти.

 label1.Text = "";
 for (int i = 1; i <= 100; i++)
 {
   label1.Text = label1.Text + i.ToString() + " "; 
 }

Ако искаме да отпечатаме всички четни числа от 2 до 100 – използваме цикъл с начална стойност 2, крайна стойност 100 и стъпка 2, тъй като четните числа са през 2 (2, 4, 6, 8, 10, …).

 label2.Text = "";
 for (int i = 2; i <= 100; i=i+2)
 {
   label2.Text = label2.Text + i.ToString() + " "; 
 }

Ако искаме да отпечатаме 10 пъти един и същ текст:

 label3.Text = "";
 for (int i = 1; i <= 10; i++)
 {
   label3.Text = label3.Text + "PTG "; 
 }

Задача за домашно (1):

  1. Да се напише програма, която отпечатва списък с всички играчи в спортно състезание във формат: “palyer1 player2 player3 … “. Като потребителя въвежда в текстово поле брой участници. Например, ако потребителя въведе 6 участника програмата трябва да отпечата: palyer1 palyer2 palyer3 palyer4 palyer5 palyer6. Ако потребителя въведе 100 участника програмата трябва да отпечата player1 player2 … player100.

Задачи за самостоятелнa работа:

  1. Да се напише програма, която отпечатва е етикет 100 пъти текста “I am a programmer”.
  2. Да се напише програма, която намира сумата на всички числа то 1 до 99.
  3. Да се напише програма, която отпечатва всички числа от 1 до N, които се делят едновременно на 3 и на 7. N – се въвежда от потребителя.
  4. Да се напише програма, която проверява дали дадено число N е просто. N – се въвежда от потребителя.