Защита на проекти: 17-18.01.2017г
Изисквания за Проект 1 – работи се в екипи по двама:
• Да се ползва таймер
• Да се ползват условия с if(…)
• поне 2 променливи
• поне 2 различни събития
• Да се ползва цикъл for/foreach
• Да ползвате нещо, което не сме учили в клас (намерено в google/youtube tutorial или друго място)