https://code.org/mc  – видео уроци и игри за програмиране
http://csunplugged.org/ – игри и обяснения програмиране без компютър
https://codefights.com – състезания по програмиране срещу реални потребители от цял свят (за напреднали)