Тип задача Точки Оценка
За списък (List) и свързан списък (Linked List) от контоли: Деклариране, добавяне на елементи, отпечатване на всички елементи 25 Среден (3)
За списък (List) и свързан списък (Linked List) от променливи: Деклариране, добавяне на елементи, отпечатване на всички елементи 25
За списък (List) и свързан списък (Linked List):
–         Контроли: промяна на свойствата им (да се местят всички с по 10 пиксела надолу, да отиват всички най-долу, да се променя картинката, да се променя цвета на етикет)
–         Променливи: стойността на променливта да идва от текстово поле, да бъдат последователни числа
30 Добър (4) – Мн. Добър (5)
Нещо, което не сме правили и e комбинация от досегашни знания и умения 20 Отличен (6)