IV. Мрежови услуги

Уроци от раздела

1. DHCP съръвр

1.4 стъпки за получаване на мержови настройки
2.Валидност на мрежовите настройки
3.Предимства от използването на DHCP

2. Мрежови услуги – DNS; mail server; FTP server; web server

1.DNS
Функции на DNS
Йерархия от DNS сървър
2.Уеб сървър
Функции
Начин на работа
3.Мейл сървър
Мейл клиент
Мейл сървър
4.FTP
ftp клиент
ftp сървър

3. Wi-fi (2)

1.Видове безжични връзки
—Infrared
—Bluetooth
—Радио честоти
2.Типове пакети за метаданни
—RTS (request to send)
—CTS (clear to send)
ACK (acknowledgement)