IP адресиране – безкласово (CIDR)

При класовото адресиране имаме 3 класа мрежи и съответно можем да разпределяме бройки за 1-254 хост: клас С, 255 – 65535: клас В, 65536-16милион: клас А.  По този начин може да имаме много незаети IP адреси. Например за мрежа с 900 потребителя трябва да заделим клас В = 65535, от които използваме 900 и останалите 64635 адреса остават незаети. Тъй като броя компютри в Интернет днес нараства много IP адресите са на изчерпване и не можем да си позволим такова голямо похабяване на адреси. За това се използва безкласово IP адресиране (CIDR – classless interdomain routing)

Безкласово адресиране позволява разделяне не само по октети, но и по битове. За да работим с него трябва да си преговорим работата с бройни системи.

Ето няколко примера за превръщане от двоична в десетична бройна система:
CIDR - бройни системи
Една задача от безкласово адресиране изглежда така – Даден IP адрес на мрежа 192.168.10.0/24, да се раздели на 10 подмрежи. В този случай трябва да преценим колко бита ни трябват за подмрежова част, за да имаме 10 подмрежи. Това става като намерим на коя степен трябва да повдигнем 2, за да получим число по-голямо от 10. (2^N) -2 > 10 (имаме 2 служебни адреса, за това вадим 2). В този пример N = 4, защото (2^4)-2 = 16 – 2 = 14 > 10.
Следователно ни трябва 4 бита за подмрежа. Можем да запишем мрежовата маска така:
мммммммм.мммммммм.мммммммм.ппппхххх
Или за по-кратко -> М.М.М.ппппхххх
Това превърнато в числа е: 255.255.255.11110000 = 255.255.255.240
CIDR - мрежова маска
След като можем да определяме мрежовата маска, трябва да преценяваме как нараства подмрежовата част в IP адреса (буквите ‘п’). За целта трябва да можем да броим в двоична бройна система:

0001 ,0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111

1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111

Примерна задача 1: Да се раздели мрежата: 97.10.23.0 на 4 подмрежи.

Решение: (2^3)-2 = 6 > 4

Следователно мрежовата маска има вида: М.М.М.пппххххх (255.255.255.224)

CIDR -задача безкласово IP адресиране

Полезни връзки – урок за безкласово адресиране

Задачи:

  1. Да се раздели мрежата 199.130.65.0 на 21 подмрежи. Запишете адрес на мрежа и broadcast адр.  за първите 5 подмрежи?
  2. Да се раздели мрежата 199.130.65.0 на 11 подмрежи. Запишете адрес на мрежа и broadcast адр. за първите 5 подмрежи?