Команди в CMD

—ipconfig: —Показва общи мрежови настройки
—ping <IP адрес>: —Изпраща пакети към даден IP адрес или към домейн. —Използва ICMP протокол
—tracert <IP адрес>: —Изпраща пакети до даден IP адрес и проследява всички устройства през който преминават пакетите
—netstat:

—-a: показва всички връзки (connections) и слушащи портове
—-r: показва маршрутизиращата таблица
—arp—-a: показва всички връзки между IP и MAC адреси

Да се намери следната информация за даден компютър, на който седите:

  1. IP адрес на компютъра?
  2. IP адрес на рутер към, който е свързан вашия компютър?
  3. IP адрес на сайтовете: google.com; gbg.bg?
  4. IP адрес на Интернет доставчикът ви?
  5. Кои портове са активни на вашия компютър?
  6. Всички записани МАС адреси в таблицата на вашия компютър?
  7. *Адресно пространство на мрежата?