КМ-П Проект 1: Създаване на мрежови устройства и програми

Цели на Проект 1:

 • Работа в екипи по двама.
 • Практическо откритие – „Мога да създам … / Мога да направя настройки, така че …”

Очакван продукт:

 • Списък с източниците на информация (линкове, книги)
 • Използвани програми и съществуващи разработки – 3 примера
 • Описание на откритието / практическа демонстрация

Теми за Проект 1:

 • Настройки рутер (от компютър)
 • Създаване сървър с настройки (от компютър) – email; web; ftp; DNS; proxy
 • Проучване на 2 конкретни протокола, чрез WireShark
 • CMD команди и употребата им

Критерии за оценка:

 • Работа в екип: самооценка и наблюдение от учителя (15%)
 • Следване на цел: самооценка и наблюдение от учителя (15%)
 • Завършен продукт – реализирано практическо приложение (50%)
 • Представяне на проекта – описание; представяне пред класа (20%)

Начални ресурси по темите:

Компютър като рутер:

http://www.kaldata.com/forums/topic/150919-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80/

Мейл сървър:

http://newbusiness.bg/articles/view/699/kak-da-si-napravim-poshtenski-sayrvayr-za-windows – мейл сървър

http://servers.speednet.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=14&lang=bg – изграждане на мейл сървър

http://server.dir.bg/ – безплатен мейл сървър

http://www.kaldata.com/forums/topic/35202-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80/ – пощенски сървър

http://windows.microsoft.com/bg-BG/windows-vista/POP3-SMTP-and-other-e-mail-server-types – Windows мейл сървър POP3 vs IMAP

Уеб сървър:

http://www.bgarea.com/%D1%81%D0%B5%D0%BE/%D0%A3%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8E%D1%82%D1%8A%D1%80-(Windows)-pid-24/ – уеб сървър (XAMPP)

http://www.copaste.net/_lessons/view.php?itlesson=120 – сигурност с Apache

http://vmrejata.info/networks/43-net-soft/428-wampserver.html – WAMP сървър настройки

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdhstudio.bg%2Farticles%2Fapache_guide%2Fapache.doc&ei=Fz0hUcnUEOiR4ATTwIHIBw&usg=AFQjCNEsAMbGtdhnL1snvSttF8axvmdG7Q&bvm=bv.42553238,d.Yms&cad=rja – много обхватно ръководство за уеб сървър

FTP сървър:

http://host.bg/bg/info/Kakvo-e-FTP – FTP сървър

http://uroci.net/urok/879/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82-FTP-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80.html – изграждане на прост FTP сървър

http://www.kaldata.com/forums/topic/58165-filezilla-server-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/ – FileZilla от 2007г

http://www.kaldata.com/modules.php?modid=1&action=show&id=1543 – свали Home FTP сървър

http://pencho.my.contact.bg/start/comp/ftpser/izgftpser.htm – изграждане на FTP сървър

DNS сървър:

http://pchelp.cablebg.net/Tutorials/Communications/DNS.htm – как работи DNS

http://www.linux-bg.org/forum/index.php?topic=42855.0 – настройки за DNS (от форум)

http://host.bg/bg/info/DNS-administraciya – DNS администрация

Прокси сървър:

http://www.kaldata.com/modules.php?modid=1&action=cat&id=40 – списък със сървъри

http://hardwarebg.com/forum/showthread.php/210624-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B2%D1%8A%D1%80 – създаване на прокси сървър (от форум)

http://www.bulforum.com/index.php?showtopic=47826 – създаване на прокси сървър (от форум)

Проучване на конкретни 2 протокола чрез Wireshark:

Инструкции и пример за ползване на Wireshark

http://www.technews.bg/article-28993.html – Wireshark анализира мрежата

http://sagabg.net/PCMagazine/article-182.html – Как да хакнем себе си? Има и за Wireshark

http://www.youtube.com/watch?v=NHLTa29iovU – Wireshark introduction (video)

http://www.youtube.com/watch?v=U6ZveV0nDpk – Wireshark (video)

http://www.youtube.com/watch?v=RCIDLZ59TvI – Wireshark ARP & ICMP protocol

http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ – официална документация

CMD команди и употребата им:

http://www.techrepublic.com/blog/10things/10-windows-7-commands-every-administrator-should-know/2718 – CMD команди

http://ss64.com/nt/ – CMD Команди