КМ-Т II: съкратено

Суич и рутер

Основното предназначение на един суич (switch, комутатор) е да свърже компютри в малка локална мрежа (компютърен кабинет, вход в блока и тн.). Суичът работа с МАС адреси – това е уникален адрес на мрежовата карта на компютъра (нещо като ЕГН на компютъра).

Ethernet суичовете съчетават в едно устройство функциите на две по-стари Ethernet устройства – хъба и моста:

  • свързват няколко мрежови сегмента, както прави това хъбът. За разлика от хъба, суичът не изпраща сигналът на всички компютри, а само на този компютър, за който е предназначен сигналът.
  • управляват трафика между системите, така че да предотвратят конфликтите, подобно на работата на моста. За разлика от моста, който  във всеки момент от време може да осъществи предаване на кадри само между една двойка портове, суичът едновременно поддържа потоци от данни между всички свои портове.

За определяне на пътя за предаване на данните и насочване на пакетите маршрутизаторът използва таблица за маршрутизация, в която се съхраняват IP адресите на други маршрутизатори.

Маршрутизаторите разполагат с памет, в която да съхраняват таблицата за маршрутизация. Чрез нея определят източника и дестинацията на пакетите. Маршрутизаторите са по-интелигентни устройства от суича и хъба – те могат да избират най-добрия маршрут до даден адрес измежду множество възможни пътища.

 

Мрежови кабели

1. Усукана двойка [twisted pair] - най-често се използва за свързване на близки разстояния: на компютри с Интернет доставчик или помежду им в локална мрежа.

Видове според поставянето на конектора RJ-45:

Прав кабел  (Straight-Through): За връзка между компютър и рутер/суич. Конекторите в 2-та края на кабела са с еднаква подредба на 4-те усукани двойки кабелчета.

Усукана двойка – Кръстосан кабел (Crossover): За връзка между 2 компютъра. Конекторите в 2-та края на кабела са с различна подредба на 4-те усукани двойки кабелчета.

 

2. Коаксиален кабел

a) Структура: жило; медна оплетка и диелектрик; изолация

б) Приложение: на дълги разстояния: до 100км. Най-често за кабелна телевизия

в) видове коаксиален кабел:  тънък и дебел коаксиален кабел

3. Оптичен кабел

Оптичният кабел (fiber-optic) се различава от останалите форми на мрежово окабеляване, защото предава импулси от светлина, а не електрически импулси. Това позволява много по-високи скорости на трансфер на данните – оптичният кабел може да предава данни със скорост до 40 Gbps. Този кабел се използва за опорни сегменти за дълги разстояния, които могат да свързват градове или държави.

 

Мрежови топологии

1. Топология кръг

—Всеки компютър е свързан към съседен и 2-та края са съединени

—Всеки РС регенерира сигнала и след това го изпраща към следващия компютър

+ Лесна за инсталиране и поправка топология

-Ако прекъсне един от компютрите в мрежата, цялата мрежа прекъсва работа;

- За да добавим нов компютър в мрежата трябва да прекъснем работата на цялата мрежа.

2. Топология звезда

—Всеки РС е свързан към суич

—РС изпраща сигнал до суичът, усилва се, изпраща се до всички

+ по-надеждна мрежа, защото при прекъсване на 1 РС  мрежата продължава да работи

+ лесно добавяне на РС, като го свържем към суичът

-нужен е повече кабел, което прави мрежата по-скъпа

-нужен е хъб/суич, което прави мрежата по-скъпа

Категоризация на мрежите според администриране

1. Клиент-сървър мрежа

а) централизирано управление – сървърът контролира всички ресурси на мрежата. За целта е необходим 1 или повече сървър, което прави този тип мрежа скъпа.

б) висока производителност – тъй като сървърът е мощна машина, която работи с голяма скорост, той осигурява висока скорост за всички клиенти

в) мащабируемост – към 1 сървър можем да свързваме много клиенти

г) опростено администриране – всичкото администриране се извършва на сървъра. Потребители, които са клиенти не се грижат за администриране.

2.Равноправна мрежа всеки потребител в мрежата е едновременно и клинт и сървър. Няма администратор за цялата мрежа. Потребителите сами администрират собствения си компютър.

а) Децентрализирано администриране - няма нужда от мощен централен сървър и допълнителни компоненти, затова е сравнително евтина.

б) Ограничения в броя компютри – равноправната мрежа работи добре за до 10 потребителя.

Категоризация на мрежите според архитектурата

1. Етернет (Ethernet)

Метод за достъп: —Множествен достъп с разпознаване на носещата и откриване на колизии (CSMA/CD) – конкурентна мрежа. Всеки компютър може да изпраща съобщения по всяко време, ако 2 компютъра изпратят съобщение по едно и също време, настъпва колизия и 2-те съобщения стават невалидни.

2. Токен ринг (Token Ring)

Основното предимство на тази архитектура е, че при претоварване на мрежата производителността и спада малко, защото при нея няма колизии.

Физическа топология - звезда и логическа топология - кръг. Всички РС-та се свързват към централен хъб (MSAU), който реализира топологията кръг. Което означава, че има маркер (Token) и в един момент може да предава само компютърът, който “държи” маркера. Всеки компютър разполага с определно време да предава съобщения и няма колизии.

Виртуални частни мрежи [VPN]

1. Сигурност при VPN
а) конфиденциалност – предпазва данните от подслушване от неоторизирани лица
б) цялостност на данните – гарантира, че данните няма да бъдат променени, докато пътуват по мрежата
в) автентикация – гарантира, че само оторизирани потребители изпращат и получават съобщенията

2. Компоненти за VPN връзка
a) У дома

  • Лаптоп / РС
  • Интернет
  • VPN рутер или инсталиран VPN софтуер

б) В офиса

  • сървър
  • Интернет
  • VPN рутер

3. Характеристики на добрия VPN
а) Бърз
б) Мобилен – може да се използва, където и отидете
в) Сигурен
г) Лесно разширяем – лесно се добавят нови клиенти