Проект КМ-Т II: Предприемачи

Цели на проекта:
 • Работа в екип (по 2-ма)
 • Наиране на ДОСТОВЕРНА (проверена в няколко източника) информация
 • Приложение в бизнеса или живота
 • Анализ (SWOT) – изработване на SWOT анализ
 • Синтез (готов продукт)

Проект – Стартиране на бизнес по КМ:

 1. Заглавна страница – изготвили, заглавие, предмет.
 2. Резюме – кратко описание на съдържанието.
 3. Теоретично описание на избраната тема. (до 2 стр) – трябва да бъде от поне 3 източника, за да бъде достоверно.
 4. Приложение в бизнеса/живота. – как се използва в момента в практиката избраната от вас тема.
 5. SWOT анализ. – Основно върху възможности и заплахи.
 6. [Идея за разработка](по желание)

swot анализ

Предизвикателство – реална идея за проект/бизнес:

http://www.3challenge.com/ – състезани по предприемачество с 3 етапа: 1) идея; 2) развитие на идея; 3) бизнес

Първи кръг – идея: май 2013г

http://eleven.bg/ – финансиране на стартирали компании за България (от 50 000 до 500 000 евро)

http://launchub.com/ - финансиране на стартирали компании за България (от 30 000 до 200 000 евро)

Теми за проект:

 1. OSI модел (зает)
 2. Wi-fi  (зает)
 3. Методи на администриране  (зает)
 4. Мрежови устройства – рутери, суичове  (зает)
 5. Мрежови услуги – DNS, FTP, мейл клиенти, уеб клиенти:  (зает)
 6. -Протоколи
 7. -DHCP & NAT
 8. Мрежови топологии
 9. Мрежова архитектура
 10. TCP или UDP
 11. Друга