Отдалечен достъп

Цел на урока: Да описваме основни ползи от отдалечен достъп. Да решаваме казуси за избор на метод за отдалечен достъп.

1. Ползи

а) за компании

  • —Непрекъснатост на работния процес (дори, когато служителите не са в офиса – поради болест, бедствие, командировка)
  • —Спестява пари

б) за служители

  • —Повишени възможности за работа в екипи от далечни райони;
  • —По-малко нужда от пътувания
  • —Плаващо работно време

2. Изисквания към отдалечения достъп 

Защитен, сигурен и евтин начин за връзка със служители, които работят от вкъщи или в отдалечен офис.
3. Видове отдалечен достъп

а) VPN

б) частна WAN мрежа – използва кабел на компанията

Казус отдалечен достъп:

1. —Голяма корпорация с 2000 служителя и офиси в 8 града в България иска да им изградите мрежа. Изискванията са да може отделните офиси да комуникират по сигурен, бърз начин и евтин начин. Също така да може да добавят нови офиси лесно и евтино. Какъв вид отдалечен достъп ще им предложите? Какво ще им е необходимо? Обосновете се.