III. Протоколи и OSI модел

Мрежовият модел OSI (Open System Interconnect) е абстрактен модел, който описва начина на комуникация в компютърните мрежи. OSI моделът позволява на различни системи да комуникират безпроблемно помежду си. Той е стандарт, който производителите на мрежово оборудване използват при проектиране на хардуер, операционни системи и протоколи. Състои се от 7 слоя, като всеки отговаря за определена част от комуникацията между потребителите.

OSI - short

7) Приложен [Application]

6) Представителен [Presentation]

5) Сесиен [Session]

4) Транспортен [Transport]

3) Мрежов [Network]

2) Канален [Data]

1) Физически [Physical]

 

OSI model

Преди да се изпратят данните по мрежата те преминават последователно през отделните слоеве, като всеки слой добавя своя собствена информация към оригиналната информация. Информацията по мрежата се предава във вид на пакети. При достигане на получаващия компютър, пакетите преминават през отделните слоеве по възходящ ред като всеки слой отстранява допълнителната информация добавена от едноименния слой при изпращането й. По този начин след преминаване през всички слоеве информацията трябва да бъде сглобена, така че да се получи оригиналното съобщение.

Моделът се използва, само когато се пакетират данни за предаване на данни по мрежата, и не се използва, когато се осъществява локален достъп до данните на собствената компютърна система.