Приложен слой (слой 7) и Представителен слой (слой 6)

Приложен слой (Слой 7)

Приложният слой се явява посредник между приложните програми и процесите от модела OSI. Той осигурява достъп на софтуерните приложния до мрежовите услуги.  В този слой работят протоколите:

HTTP – протокол за отваряне на уеб страници в Интернет.

FTP – протокол за трансфер на файлове по мрежата.

OSI - 7 FTP

Telnet – протокол за отдалечен достъп до хост в мрежата, за задаване на терминални команди. Например през един компютър да достъпим друг компютър или рутер/суич. Използва се за задаване на настройки на рутер и суич, защото те не разполагат с входно изходни устройства (клавиатура, монитор и тн.).

OSI - 7 Telnet

SMTP, POP3 – протоколи за изпращане и получаване на електронна поща.

OSI - 7 Email

Представителен слой (Слой 6)

Представителния слой определя използвания формат за обмен на данните. Получените от приложния слой данни се представят във вид на пакети („универсален” формат за пренос). При получателя става обратно преобразуване на данните от „универсален” във формат, използван от приложния слой на получаващия компютър.

Представителния слой име 3 функции:

  • конвертиране – отговаря за съгласуването на начините за представяне на данните използвани от 2-та потребителя, които си комуникират. Например: повечето компютри използват за кодиране ASCII таблица, а IBM създават алтернатива на ASCII - EBCDIC. Функцията конвертиране на слой 6 отговаря за това 2 машини, използващи тези 2 различни кодирания да могат да си комуникират. Или преобразуване на данни от и във XML формат.
OSI 6 - convert
  • криптиране – шифроване на съобщението, така че, ако някой успее да получи нашето съобщение да не може да го разчете
OSI 6 - encryption
  • компресиране - смаляване размера на файл, за да може да изпращаме по-малки файлове и да имаме по-малко трафик.

OSI 6 - compress

Въпроси:

1.Когато пишем документ в MS Word, който искаме да изпратим по email до наш познат на кой слой от OSI модела работим?
2.Дайте 3 отделни примера за комуникация, при която се налага да се използва всеки от компонентите на Представителен (слой 6).
3.Дайте пример при, който се налага да работи Приложния (слой 7).