Протоколи

Комуникацията в Интернет е възможна благодарение на изградени правила. Мрежовите протоколи описват тези правила, като има протоколи, които отговарят за работата на програми, други протоколи отговарят за преноса на съобщения и трети вид протоколи отговарят за формирането на пакети .

Целта на този урок е да се запознаем с основните типове протоколи и най-известните техни представители.

1. Типове протоколи

Има 3 основни типа протоколи:

а) протоколи за приложни програми – тези протоколи помагат за самото отваряне на сайтове, сваляне на файлове, изпращане на e-mail-и.

б) транспортни протоколи – отговарят за пренасянето на данни между хостовете в Интернет

в) IP протокол - поставя логически адрес (IP адрес), формира пакети и насочва данните към дестинацията им

2. Видове протоколи

а) приложни протоколи

  • HTTP [Hypertext Transfer Protocol] – служи за отваряне на Интернет страници. Отговаря за формата на заявки от клиента и отговори от сървъра. Всеки път, когато отваряме дадена Интернет страница ние изпращаме заявка до сървъра на сайта и той ни връща отговор.
  • FTP [File Transfer Protocol] – отговаря за сваляне и качване на файлове. Всеки път, когато качваме или сваляме файлове FTP протоколът влиза в употреба.
  • E-mail – тук има 2 протокола: SMTP – за изпращане на мейли и POP – за отваряне на мейли.

б) транспортни протоколи

  • TCP - разделя съобщението на сегменти и ги номерира. Очаква отговор за всеки сегмент, че е доставен. Ако не са доставени – изпраща отново само тези номера, които не са доставени.
  • UDP – този протокол изпраща данните и не се интересува дали са пристигнали. Подходящ за гледане на видео и разговори на живо, защото потвърждението само забавя в тези случаи. Ако се гледа видео и се ползва TCP ще се изчака да се пратят всички пакети, докато видеото е на пауза (Buffering) и след това ще продължи .

Въпроси:

  1. Когато отваряме gmail.com или abv.bg и изпращаме съобщение: HTTP или SMTP протокол използваме? – Когато си влизаме в акаунта и си отваряме входящата кутия се ползва HTTP протоколът, защото в тази ситуация разглеждаме информация от сайта. Когато напишем съобщение и натиснем бутона “Изпрати”, тогава влиза в употреба SMTP протокола.
  2. Когато сваляме или качвам снимки във Facebook, кой протокол използваме? – Докато създаваме албум и му даваме име, дата и тн. се използва HTTP. Чак когато изберем кои снимки да качим и натиснем бутона “Качи” влиза в сила FTP протокола.