Проект КМ-П (12б)

Цели на Проект 1:

  • Работа в екипи по двама.
  • Практическо откритие – „Мога да създам … / Мога да направя настройки, така че …”

Очакван продукт:

  • Списък с източниците на информация (линкове, книги)
  • Описание на откритието / практическа демонстрация

Теми за Проект 1:

  • Мрежова сигурност – Ethical Hacking

1) Denial of Service (DoS)

2) Unauthorized Access

3) Stolen/Lost/Damaged/Modified Data

4) Viruses and Malware

  • Проучване на 2 конкретни протокола, чрез WireShark

1) TCP, UDP

2) HTTP, FTP

3) ICMP, ARP

4) POP, SMTP

5*) Може и други 2 протокола по избор

Критерии за оценка:

  • Работа в екип: самооценка и наблюдение от учителя (15%)
  • Следване на цел: самооценка и наблюдение от учителя (15%)
  • Завършен продукт – реализирано практическо приложение (50%)
  • Представяне на проекта – описание; представяне пред класа (20%)

Начални ресурси по темите:

Wireshark:

Инструкции и пример за ползване на Wireshark

Протоколи в КМ

http://www.technews.bg/article-28993.html – Wireshark анализира мрежата

http://sagabg.net/PCMagazine/article-182.html – Как да хакнем себе си? Има и за Wireshark

http://www.youtube.com/watch?v=NHLTa29iovU – Wireshark introduction (video)

http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ – официална документация

Мрежова сигурност:

Етично хакерство

Сайт с материали и програми за мрежова сигурност

Онлайн книга за мрежова сигурност

Топ 10 на хакерски техники за 2010г