I. Основни понятия, мрежов хардуер

Раздел 1 ще се запознаем с основни понятия и концепции в компютърните мрежи, както и с мрежови устройства.

Наименование на разделите и темите

I. Основни понятия, мрежов хардуер
1. Основни понятия в КМ
2. Суич и рутер
3. Йерархичен дизайн на КМ
4. Мрежови кабели
5. Мрежови топологии
Тест

Компютърни мрежи