Урок 3: Йерархичен дизайн на КМ

Целта на урока е да описваме основни характеристики на йерархичния дизайн на КМ и да решаваме казуси за избор на нива, участващи в дадена комуникация.

В света има около 1.1 млрд. компютри и се очаква до 2016г броят им да достигне 2 млрд.

В Интернет има над 350 млн. сайта, което е повече от населението на САЩ.

Този висок брой компютри и уеб сайтове е труден за управление и е необходима някаква структура, за да може да се работи и да се управлява и поддържа Интернет и всичките му потребители. За това е измислен йерархичния дизайн на компютърните мрежи, който разделя всички компютърни мрежи в 3 нива и всяко ниво има своите отговорности.

1. Ниво на достъп [access layer]

Това е най-ниското ниво и работи със самите компютри, като ги обединява в локална мрежа

Ниво на достъп [Access layer]

а) отгваря за достъп на хостове (компютри, принтери и др. устройства) в локална мрежа

б) устройства, който работят на това ниво са хъб и суич. Те работят с МАС адрес (Media Access Control адрес)

в) всички компютри в една локална мрежа имат еднаква мрежова част в IP адреса си

2. Дистрибуционно ниво[distribution layer]

Това е второто ниво. То управлява и свързва няколко нива на достъп.

Дисцтрибуционно ниво [Distribution layer]

а) отговаря за свързване на локални мрежи

б) устройство, което работи на това ниво е рутер. Той работи с IP адреси

3. Основно ниво [core layer]

Това е най-високото трето ниво. То управлява и свързва няколко дистрибуционни нива.

Основно ниво [Core layer]

а) Отговаря за високо-скоростна връзка между устройствата от дистрибуционно ниво.

б) устройства, който работят на това ниво са мощни рутери и умни суичове. Рутерите от това ниво поддържат трафик с много висока скорост. Обикновено Интернет доставчиците разполагат с такива рутери, те са много скъпи.

в) устройствата от това ниво трябва да имат резервен път. Това се налага, защото това ниво отговаря за трафик между много компютри и не може да си позволим да спре. За това има резервни пътища, така че ако някой маршрут от това ниво стане невалиден (рутерът спре или кабелите се прекъснат), да може да се използва резервен маршрут.

Примерна задача:

—Стамат, живее в апартамент 12 в жилищен блок с 30 апартамента. Той иска да изпрати съобщение на комшийката от горния етаж.

Кои нива, адреси и устройства участват? Пояснете? (с по 1 изречение за всяка от категориите)

Решение на примерна задача:

—Тъй като блока е с 30 апартамента най-вероятно всички потребители са свързани в 1 локална чрез суич. Следователно тук имаме само ниво на достъп и участват устройство суич и се работи само с МАС адреси.
Задачи:

1. Кои нива, адреси и устройства участват? Пояснете? (с по 1 изречение за всяка от категориите)

а) Стамат сваля файл от сървър, който се намира в друга държава.

б) Иван споделя файл с друг потребител в своята локална мрежа.

в) Геновева изпраща мейл от своя акаунт в училище до ученик от друго училище.