Урок1: Основни понятия в КМ

Целта на урока е да можем да описваме със свои думи някои от основните понятия в компютърните мрежи, които ще са ни необходими за следваща ни работа.

1. Хост – мрежов възел. Компютър или мрежово устройство (суич, рутер), свързан към КМ

2. Сървър – сървърът предоставя услуги към останалите компютри, наричани клиенти. Може да се отнася до компютърна програма или много мощен компютър.

Видове сървъри: Пощенски сървър (sendmail); Уеб-сървър (например Apache); Сървър за управление имената на домейните (BIND); Сървър за база от данни (Microsoft SQL Server); Файлов сървър (например FTPSSH, или NFS);

3. Локална мрежа – малка КМ, обслужваща компютри и други устройства като принтери/скенери и др., които са свързани помежду си. Обикновено се разполага в една сграда.

4. Интернет доставчик – компании осигуряващи достъп до Интернет, чрез телефон; цифрова мрежа; кабелна телевизия; безжичен достъп.

Въпроси:

  1. Колко голям може да бъде обхватът на 1 локална мрежа? Защо?
  2. Възможно ли е да спре Интернетът на даден Интернет доставчик? Защо?
  3. Можем ли да инсталираме Winamp на даден съръвр? Защо?
  4. Възможно ли е един хост да работи като сървър? Защо?