Урок 4: Мрежови кабели

Цел на урока: Учениците описват характеристики на трите вида мрежови кабели. Учениците решават казус за избор на мрежов кабел.

Ключови точки:
Коаксиален кабел
Усукана двойка
Оптичен кабел

1. Усукана двойка [twisted pair]

Twisted pair

а) Усуква се, за да се намали взаимодействието им в общия кабел

б) Приложение – на близки разстояния: за свързване на компютри с доставчик или помежду им

в) видове усукана двойка

 • —UTP (unshielded twisted pair)- неекраниран. Това е най-евтиният кабел, който се използва масово в съвременните компютърни мрежи. UTP е направен от една или повече двойки от медни проводници, като всеки проводник в двойката е усукан около другия. UTP обикновено се състои от 4 двойки от усукани кабели с цветови кодове. Основен недостатък на UTP е, че не е удобен за предаване на данни на дълги разстояния – до 90 метра. С увеличаването на дължината на кабела се влошава качеството и силата на сигнала.
 • —STP (shielded twisted pair) – екраниран. Този кабел е подобен на UTP, с няколко цветово кодирани усукани двойки, но той включва и защитно фолио под пластмасовата изолация. Всяка двойка е екранирана. Защитното покритие предпазва проводниците от външни смущения и помага за защитата на данните. Това оскъпява STP кабела.
 • —FTP (foilded twisted pair) – фолио-екраниран. Това е кабел с усукани двойки, който е по-евтин от STP. Екранът е един – общ за всичките двойки проводници. Неговата изолация е от по-качествена пластмаса  спрямо UTP кабела, предназначена за външен монтаж.
г) типове усукана двойка според конектора
rj45
Кабелите с усукана двойка се свързват към компютри и други устройства, използвайки конектор RJ-45 (Registered Jack – регистриран жак). Той има 8 кабелни връзки. Конекторът RJ-45 се монтира към кабел с усукани двойки проводници с помощта на специални клещи за кримпване.
 • Прав кабел  (Straight-Through): За връзка между компютър и рутер/суич
 • Усукана двойка – Кръстосан кабел (Crossover): За връзка между 2 компютъра
2. Коаксиален кабел
Coaxial cable

a) Структура: жило; медна оплетка и диелектрик; изолация

б) Приложение: на дълги разстояния: до 100км. Най-често за кабелна телевизия

в) видове коаксиален кабел

 • —Тънък коаксиален кабел
 • —Дебел коаксиален кабел
3. Оптически влакна
Fiber optic
а) —Оптическа система: източник на светлина, предавателна среда и детектор
б) —Структура: сърцевина, оптична обвивка и защитно покритие
Оптичният кабел (fiber-optic) се различава от останалите форми на мрежово окабеляване, защото предава импулси от светлина, а не електрически импулси. Това позволява много по-високи скорости на трансфер на данните – оптичният кабел може да предава данни със скорост до 40 Gbps. Този кабел се използва за опорни сегменти за дълги разстояния, които могат да свързват градове или държави.

Задачи за упражнение:

 1. Компания иска да свърже потребителите си от блок, който ползва техните услуги за кабелна телевизия. Какъв тип кабел е най-вероятно да използват?
 2. Нов Интернет доставчик иска да започне да предоставя услугите си в квартала.                                                               а) Какви кабели и устройства трябва да използват за да създадат новата мрежа?
  б) Кои нива от йерархичния модел участват?
  в) Начертайте схема?