Урок 5: Мрежови топологии

Цел на урока: Да описваме основните характеристики на топологии кръг и звезда. Да решаваме казуси свързани с избор на топология.

 Ключови точки:

  • типове топологии – физическа и логическа
  • видове топологии – кръг и звезда

1. Типове топологии

а) Физическа топология – как са свързани компютрите помежду си на ниво кабели

б) Логическа топология – как се обменят съобщенията на софтуерно ниво

2. Видове топологии

Определя начина на свързване/обмяна на съобщения

а) Топология кръг

Topology - Ring

—Всеки компютър е свързан към съседен и 2-та края са съединени
—Всеки РС регенерира сигнала и след това го изпраща към следващия компютър

+ Лесна за инсталиране и поправка топология

-Ако прекъсне един от компютрите в мрежата, цялата мрежа прекъсва работа;
- За да добавим нов компютър в мрежата трябва да прекъснем работата на цялата мрежа.
б) Топология звезда
Topology - Star
—Всеки РС е свързан към суич
—РС изпраща сигнал до суичът, усилва се, изпраща се до всички

+ по-надеждна мрежа, защото при прекъсване на 1 РС  мрежата продължава да работи

+ лесно добавяне на РС, като го свържем към суичът

-нужен е повече кабел, което прави мрежата по-скъпа
-нужен е хъб/суич, което прави мрежата по-скъпа
Казуси за топологии:
1.Новосъздадена софтуерна компания с 9 служителя иска да свържете компютрите им в мрежа. От компанията искат мрежата да бъде сигурна и евтина. Каква физическа и логическа мрежа според топологията ще използвате?
2. Едно училище иска да свърже трите си компютърни кабинета в мрежа. Условията са връзката да бъде евтина, надеждна, лесна за инсталиране. Каква мрежа според физическата и логическата топология ще им препоръчате?

Доброто решение трябва да включва:

  • —логическа обвързаност с въпроса
  • —обосновка, излагаща знанията ви по темата (посочете няколко варианта)
  • —какви въпроси си задавате, докато решавате казуса (опишете разсъжденията си)