II. Свързване в мрежа. Интернет

Раздел 2 ще се запознаем с начини за свързване в мрежа, типове мрежи, начин за обмяна на съобщения и как работи Интернет.

Свързване в мрежа. Интернет.
Категоризация на мрежата според администриране – равноправна и клиент-сървър мрежа
Категоризация спрямо архитектура – Ethernet и Token Ring
Принципи при комуникация – формат на съобщения, протоколи
Мрежова сигурност
Интернет – връзка към Интернет; изпращане на съобщения по Интернет
Комуникация в локална мрежа – протоколи, МАС адрес, йерархичен дизайн, устройства
Тест 1.2