Категоризация на мрежите според администриране

Целта на урока е да се запознаем с двата метода за администриране на мрежата и да можем да преценяваме в кои ситуации е добре да използваме всеки от методите.

От гледна точка на администрирането, една мрежа може да бъде организирана по един от следните два начина:
· равноправна мрежа (peer-to-peer network)
· мрежа клиент-сървър (server based network)

Сървър – компютър, който предоставя (споделя) своите ресурси на останалите компютри в мрежата (данни, софтуер, принтери и др.).

Клиент – компютър, който осъществява достъп до ресурсите на сървъра.

Клиент-сървър мрежа

Характеристики на клиент-сървър мрежата:

 • централизирано управление – сървърът контролира всички ресурси на мрежата. За целта е необходим 1 или повече сървър, което прави този тип мрежа скъпа.
 • висока производителност – тъй като сървърът е мощна машина, която работи с голяма скорост, той осигурява висока скорост за всички клиенти
 • мащабируемост – към 1 сървър можем да свързваме много клиенти
 • опростено администриране – всичкото администриране се извършва на сървъра. Потребители, които са клиенти не се грижат за администриране.
 • необходимост от специално назначен мрежов администратор – тъй като настройките и поддръжката на сървъра са по-сложни се налага използването на специалист, което струва пари.
 • сигурност – при този тип мрежа има по-голяма сигурност за данните в мрежата, които се съхраняват на сървъра. Може да се постави парола и всички клиенти да трябва да знаят паролата, за да достъпят ресурсите/данните на сървъра.

Равноправна мрежа

При равноправната мрежа всеки потребител в мрежата е едновременно и клинт и сървър. Няма администратор за цялата мрежа. Потребителите сами администрират собствения си компютър.
 • Децентрализирано администриране - няма нужда от мощен централен сървър и допълнителни компоненти, затова е сравнително евтина.
 • Затруднено администриране в рамките на мрежата -  потребителите са администратори на своите компютри и планират собствената си система за сигурност. Но пък няма нужда от пари за мрежов администратор.
 • Понижена сигурност - за всеки ресурс (поделена директория или устройство) се задава парола. Тъй като всички потребители на равноправната мрежа сами настройват своята система за сигурност, централизираният контрол е много труден. Това оказва влияние върху сигурността на мрежата.
 • Ограничения в броя компютри – равноправната мрежа работи добре за до 10 потребителя.
 • Ниска производителност и скорост на търсенето на данни – всеки компютър в мрежата използва допълнителни ресурси за обслужване на останалите потребители от мрежата.

 

Въпроси:

1.Възможно ли е да имаме повече от 1 сървър в клиент-сървър мрежа? – да, когато има много потребители или много данни в мрежата.
2.На кого трябва да се оплачем, ако имаме проблем с изтеглянето на файл от равноправна мрежа? – тъй като няма мрежов администратор трябва да комуникираме директно с потребителя, чийто ресурс искаме да ползваме (компютъра на който са данните, които искаме да изтеглим).
Казуси:
1.   Компания за софтуер с 11 служителя си изгражда компютърна мрежа. Всички служители работят над 1 голям проект – програма, изградена от много файлове. Целта е всички служители да имат максимално бърз достъп до всеки файл от тази програма. Изберете вид мрежа според администрирането? Обосновете се. Избройте предимства и недостатъци.