Изисквания за Проект1

Защита на проекти: 30.05.2017г
Изисквания за Проект 1 – работи се индивидуално:
• Да се ползват техниките, които сме училие (променливи, условен оператор if, цикли и процедури)
• Темата на проекта е свързана с някой предмет от училище. Като конкретно какво прави проекта измисляте вие. По всеки предмет може да работят най-много 2 ученика от група и те трябва да имат коренно различни идеи за проекта.
• Да има елемент на случайност (произволни числа)
• Да ползвате нещо, което не сме учили в клас (намерено в google/youtube tutorial или друго място)
Проектът се качва в отделна своя папка в Google Drive заедно с кратко описание 3-5 изречения с описание на самият проект. Има и линк за сваляне на .exe файл на проекта.