Аритметични операции

Урок от учебника: Глава 6 Аритметични операции, изрази и присвояне

Задача за домашно:

1 а) Да се реши на хартия Упражнение 6.5 от учебника (стр. 58).

б) Да се напишат всички примери от горната задача на С++. Проверете отговорите си. Решенията си качете във ваша папка за домашни в Google Drive.