Условен оператор If

Урок от учебника: Глава 12  Условен оператор If

1. Определение – програмата взема решение кой код да изпълни в зависимост от това изпълено ли е дадено условие или не.

2. Синтаксис

if(условие)
{
  код 1 - ако условието е истина
}
else
{
  код 2 - ако условието е лъжа
}

Задачи за домашно:

(задължително за първа група): Да се реализира на компютър Задача 2: Боя от учебника на страница 71.

1. От учебника 110 стр. – Упражнение 12.6 TRI.CPP