Типове данни

Уроци от учебника:
– Глава 2: Среди за програмиране
– Глава 5: Типове данни в езика С/С++

1. Елементи на тип данни
a) множество от допустипи стойности
б) множество от допустими операции
2. Променливи
а) контейнер за съхраняване на информация
б) типове:

int – за цели числа

double/float – за дробни числа

bool – булев тип, приема стойности истина и лъжа (true/false)

string – за текст

char – за символ
3. Константи – за съхранение на информация, която не се променя по време на изпълнение на програмата

Примерна задача: Да се напише програма на С++, която позволява на потребителя да въведе въпрос и след това му го отпечатва в конзолата.

Решение:

#include <iostream>;

using namespace std;

int main()
{
 string question;
 cin>>question;
 cout<<"the question is: "<<question<<endl;

 return 0;
}

Задача за домашно:
1. Да се напише програма, която позволява на потребителя да въведе любим филм, режисьор, година на създаване и бюджет. След това програмата отпечатвата цялата информация за филма на 1 ред.