Цикъл For

Урок от учебника: Глава 17 Оператор за цикъл for

1.Определение

2. Синтаксис

for(int i = начало; i < край; стъпка)
{
  код, който се повтаря
}

3. Итерация – стъпка от процес, който се повтаря

Примерна задача 1: Да се напише програма, която отпечатва числата от 1 до 27

for(int i = 1; i <= 27; i++)
{
  cout<<i<<" ";
}

Примерна задача 2: Да се напише програма, която отпечатва нечетните числа от 1 до 50

for(int i = 1; i <= 50; i=i+2)
{
  cout<<i<<" ";
}

Примерна задача 3: Да се напише програма, която отпечатва четните числа от 1 до 50

for(int i = 2; i <= 50; i=i+2)
{
  cout<<i<<" ";
}

Примерна задача 4: Да се напише програма, която отпечатва 20 пъти текста “I am developer.”

for(int i = 1; i <= 20; i++)
{
  cout<<"I am developer."<<endl;
}

Задачи за упражнение:

1.Да се напише програма, която отпечатва нечетните числа от 10 до 100.

2. Да се напише програма, която отпечатва числата между 1 и 50, които се делят на 5.

3. Да се напише програма, която отпечатва 20 пъти вашето име.

4. Да се напише програма, която отпечатва числата от 10 към 1.

5. Да се напише програма, в която потребителя въвежда цяло число N < 100 и програмата отпечатва всички числа от N до 100, които се делят на 4 и на 7.

б) Решете задачата по 2 начина.

6. Да се напише програма, в която потребителя въвежда цяло число N (N > 32, N < 255) и програмата отпечатва всички символи с ASCII код от 32 до

б) Да се отпечатват символите между 32 и N, с изключение на главните букви.