Критерии за този раздел (за теста)

Тип задача Точки Оценка
For/while – отпечатване на константен брой числа / думи 25 Среден (3)
For/while – отпечатване на числа/думи, чрез cin 25
Валидиране вход от потребителя

For/while – отпечатване на числа/думи, чрез cin + различни ситуации в зависимост от въведената стойност

30 Добър (4) – Мн. Добър (5)
Нещо, което не сме правили и e комбинация от досегашни знания и логика 20 Отличен (6)