Алгоритми

1. Определение – точни и последователни инструкции за това какви действия трябва да се извършат за изпълнение на дадена задача.
Пример: Намиране периметър на правоъгълник.

Пример 2: Намиране решение на уравнението a.x = b
2. Основни изисквания към алгоритмите
а) масовост

б) определеност

в) резултатност
3. Начини за описание на алгоритми
а) словесно описание

б) блок-схеми

в) езици за програмиране

Повече подробности – в учебника Първи стъпки в програмирането на С/С++.

Задачи за домашно:
1. Опишете чрез словесно описание алгоритъм за копиране на файл с помощта на Windows Explorer. Опишете отделен алгоритъм за всеки начин, който познавате.
2. В учебника има рецепта за варене на яйца. Направете блок-схема на описаната рецепта.