Бройни системи и ASCII

ASCII определя еднозначно съответствие между двоични кодове и писмени знаци (букви, цифри и изобщо всички символи от клавиатурата), правейки възможно обмяната на текстова информация между отделни цифрови устройства, както и нейното съхраняване в тези устройства. На всеки символ съответства код.

asciifull
ASCII таблица с включени кодоовете в десетична (DEC), осмична (OCT) и шестнайсетична (HX) бройнa системa

Примерни задачи:

Да се преобразува думата Play в двоичен код.

Решение: Вземаме ASCII кода на всеки символ и след това го преобразуваме в двоична бройна система.

P – 80: 01010000

l – 108: 01101100

a – 97: 01100001

y – 121: 01111001

Задачи за домашно:

1. Да се пробразува думата homework в двоична бройна система.

2. Да сею разкодира следния текст от ASCII кодове: 01001000, 01100001, 01100011, 01101011, 00100000, 01101101, 01100101.

3. Пробразувай първото си име (първа буква главна и останалите малки) в двоична бройна система.