Бройни системи

Хората използват десетична бройна система, защото имат десет пръсти. Компютрите пък използват двоична бройна система, зашото работят с електрочество и могат да имат 2 стабилни състояния: ниско напрежение (0) и високо напрежение (1).
1. Двоична бройна система – всички числа се записват само с цифрите 0 и 1. Всички съвременни компютри използват двоична бройна система за пренос на информация (битове).
2. Пробразуване
а) от десетична в двоична бройна система
За да превърнем число от десетична в двоична бройна система ние трябва да го разеляме на 2 докато не получим остатък 0 или 1. Ако числото не може да се дели на 2 изваждаме 1 единица и я пишем след резултата, а ако може пишем 0 Пример : 87(10) от десетична в двоична
87:2=43 | 1
43:2=21 | 1
21:2=10 | 1
10:2=5 | 0
5:2=2 | 1
2:2=1 | 0
1:2=0 | 1
след това за да получим двоичното число вземаме единиците и нулите както сме ги получили но от долу на горе т.е. получаваме 1010111(2) в двоична бройна система за числото 87(10) в десетична.
б) от двоична в десетична бройна система
Имаме числото 101011 в двоична бройна система за да го превърнем в десетична бройна система трябва да сумираме теглата съдържащи логическа единица. Всяка цифра от двоичното число е умножено по две на степен отговаряща на мястото на цифрата – 1
101011 = 1 * 2^5 + 0 * 2^4 + 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 32 + 8 + 2 + 1 = 43

Задачи за домашно:
1. Да се пробразуват числата:
а) от десетична в двоична бройна система: 52, 178, 60, 2016
б) от двоична в десетична бройна система: 10101011, 1011, 11110000, 11001
2. Преобразувай номерът си в клас в двоична бройна система.
3. Като вземеш номерът си в клас: ако е с една цифра – образувай такава редуваща се последователност от нули и единици колкото е номерът ти; ако е с 2 цифри – образувай такава редуваща се последователност от нули и единици колкото е втората цифра и да започва с 1 отпред. 10 и 11 номер да пробразуват 10 и 11 от двоична в десетична бройна система, например:

Номер Кое число трябва да преобразува
3 101
4 1010
5 10101
12 110
13 1101
14 11010