Основни компоненти на компютъра

1. Процесор (CPU)
а) определение: мозъка на компютъра, тъй като е отговорен за почти всичките изчислителни процеси в него

б) типове: ALU (arithmetic logic unit) и CU (control unit)

в) скорост: clock rate, измерва се в херци
2. Дънна платка (Motherboard)
а) определение – електронна платка, която свързва физически всички други компоненти в един компютър

б) компоненти:

– слотове – гнезда за свързване на отделните компоненти към платката

– чипсет – предоставя канали, по които процесорът, паметта и другите устройства могат да комуникират и обменят данни

– BIOS/firmware – чип, който съдържа основни инструкции и изпълнява базисни функции (като например тестване на устройствата и зареждането на операционната система)
3. Памет (Memory)
а) променлива – има нужда от постоянен приток на електричество, за да съхранява информацията, която е записана в нея. RAM

б) постоянна

– ROM: използва за съхраняване на BIOS-a или firmware на дънната платка

– флаш памет: картите памет, USB флашки, SSD харддискове

– харддиск: използват изключително бързо въртящи се намагнитизирани дискове за съхранение на информация

– оптичен диск: CD, DVD – носители използват многопластова структура за запазване на информацията, която се запазва в бинарен код под формата на „дупки“. Ако лазерът попадне на „дупка“, светлината му се отразява от металния слой, намиращ се под слоя с информацията, и се връща – това се интерпретира като бит „1“.

4. Периферни устройства (Peripheral devices)

a) определение – добавят допълнителни функции към компютрите

б) входни- клавиатура, мишка, скенер, камера и други

в) изходни – принтер, монитор и други

5. Мрежова карта (Memory card) – служи за връзка между компютъра и мрежа от компютри, както и за пренос на данни между тях

Източник: Академия Телерик

Задачи за домашно:
1. Измислете аналогия между процесор и спорт. Опишете подробно всички елементи на процесора и как те се свързват към спорта – основно предназначение на процесора, типове процесори, скорост, ядра.
2. Измислете аналогия между RAM памет и училише или RAM памет и спорт. Опишете подробно всички елементи, по които те си приличат.