Задачи за упражнение

1. Съставете поне 3 аналогии между дънна платка и търговия (магазини, електронна търгови и други) и поне 3 аналогии между входни,изходни устройства и търговия. За всяка аналогия бъдете максимално детайлни (обвържете колкото може повече характеристики на HDD и RAM с у-ще).
2. Опишете чрез словесно описание алгоритъм за намиране периметър на ромб. Задачата трябва задължително да има вход и изход.
б) Опишете алгоритъм на горната задача чрез блок-схема.
3. Опишете чрез словесно описание алгоритъм за приготвяне на сандвич с кашкавал. Трябва да има вход – нуждните продукти и изход – готов сандвич. Ако разполагаме с печка запичаме сандвича.
б) Опишете алгоритъм на горната задача чрез блок-схема.
4. Да се пробразуват в десетична бройна система числата: 1000 1010 ; 1010 1111 ; 1001 1001
Б) Да се разкодира думата закодира с двоичен код:
01010011; 01001001; 01001101; 01110000; 01101100; 01100101
5. Да се пробразуват в двоична бройна система числата:
• 143
• 308
• 473
Б) Да се пробразува думата Smart в двоичен код.