Процедури с параметър

Параметрите позволяват да правим процедурите универсални, така че да работят в различни ситуации. Например ако искаме да отпечатваме много пъти различен текст. Вместо да правим отделни процедури, за да отпечатаме 30 пъти текста “I can write programs”. След това друга процедура, която да отпечатва 15 пъти текста “I like to have holidays!” и тн. Можем да направим една процедура с параметри, която да отпечатва N на брой пъти даден текст txt.

void multipleText(int n, string txt)
{
  for(int i = 1; i <= n; i++)
  {
   cout<<txt<<endl;
  }
}

int main()
{
  multipleText(30, "I write programs");
  cout<<endl<<"=========================="<<endl;
  multipleText(15, "I love holidays!");
  cout<<endl<<"=========================="<<endl;
  multipleText(20, "Hello there!");
}

Задачи за упражнение:
1. Като използвате цикли for и do-while напишете процедури, които отпечатват следното:
а) всички числа от 1 до 100, които се делят на 3. Да се добавят параметри, така че да отпечатва числата от a до b, които се делят на х.
б) всички числа от 50 до 1. Да се добавят параметри, така че да отпечатва числата от A до B, където (А < B).
в) 25 пъти текста “Graduating school is cool!”. Да се добавят параметри, така че да отпечатва N пъти произволен текст txt.
Извикайте процедурите по 2 пъти.
2. а) Ставри има Land Rover джип, който може да се движи при най-ниска температура -35 градуса. Помогнете на Ставри като напишете процедура, в която той въвежда температура в градуси и програмата отпечатва дали Land Rover-a му може да се движи или не.
б) Да се добавят параметри към процедурата, така че да работи и за други коли, които се движат при различни минимални температури.