Полезни връзки

https://www.ted.com/ – Ideas worth spreading

https://www.codecademy.com – tutorials on many technologies

http://bgcoder.com/ – задачи по състезателно програмиране на С++ с условия на български език (Contests-> Telerik Kids Academy)