I. Въведение

Тук ще започнем с въвеждане в програмирането, основни термини и базови знания за писане на компютърни програми.

Урок

Учебни часове Седмица Дати
I. Основни понятия във VisualBasic. Форма

20

 

1. Въведение в програмирането.

1

1

17-21 Септ
2. Начален въпросник по програмиране.

1

1

17-21 Септ
3. Среди за програмиране. Редактори. Компилатори. IDE, GUI .

1

2

24-28 Септ
4. Формуляр (Форма). Контроли, свойства на контролите. Създаване на програма.

1

2

24-28 Септ
5. Променливи. Типове. Деклариранена данни. Принципи при деклариране на данни.

2

3

01-05 Окт
6. Условен оператор If.

2

4

08-12 Окт
-Решаване на задачи

2

5

15-19 Окт
7. Събитийно програмиране. Основни понятия – Събитие; Обработка; Източник

2

6

22-26 Окт
8. Операции във Visual Basic – aритметични, логически и за сравнение.

1

7

29-31 Окт
9. Преговор – Оператори за управление хода на програмата.

1

7

29-31 Окт
10. Теоретичен Тест 1

1

8

05-09 Ноем
11. Проект 1: Навлизане в света на програмистите

4

8,9,10

05-23 Ноем
12. Практичен Тест 1

1

10

19-23 Ноем

VB2010 - Razdel1

Comments are closed.