Проект 1: Навлизане в света на програмистите

Теми, които обхваща: темите от I Въведение в програмирането. Проектът трябва да включва поне 3 от темите от този раздел.

*Това условие е ориентировъчно, ако проектът използва много засилено само 1 или 2 от темите, но е достатъчно сложен сложен също получава максимален брой точки по този критерии.

Цели на проект 1:

 1. Писане на нашата първа голяма програма на VB2010
 2. Работа в екип
 3. Следване на цели

Избор на цел за проекта:

 1. Създаване на … (тип и тема на проект) продукт, който онагледява / симулира … (действие).
 2. Създаване на … (тип и тема на проект) продукт, който  улеснява работата на … (учители по физика / банкери / ученици и тн.), като позволява … (какво може да прави проекта)

Очакван продукт:

 • реализиран проект на VB2010 – използване на техниките от първи раздел
 • описание на проекта – какво представлява, как да се използва (в word документ с няколко изречения)
 • техническо описание на проекта – какви техники сте използвали за проекта си, през какви трудности сте преминали, какво сте научили
 • визуализация на проекта: качен проект в Интернет с всички точки по-горе

Примерни теми за проект:

 • игра
 • симулатор на събитие / действие
 • приложна програма за някой предмет от училище:
  • математика – калкулатор за някакви уравнения; чертае фигури
  • география – карта на България / света с информация и възможности потребителя да взаимодейства с нея
  • химия – калкулатор за химични съединения
  • създаване на затворен тест по даден предмет, който потребителя трябва да попълни и му пресмята автоматично резултата
No Критерии Тежест лош среден отличен начин на оценка
1 Следване на цел(упоритост) 15 Учениците не работят по проекта си или в края получават резултат коренно различен от поставената цел в началото Учениците работят по проекта си и в края получават резултат много различен от поставената цел в началото Учениците избират цел и работят фокусирано за нейното изпълнение 1) Лична самооценка2) Наблюдения от преподавателя
2 Програмни техники 40 Използвана е много малка част от техниките: 2 контроли, 1 свойство, 1-2 променливи. Използвани са само част от техниките: 1-2 различни контроли, 3-4 свойства, 2-3 променливи; 1-2 условни оператора. Учениците използват всички изучени техники: поне 3 различни контроли, поне 5 свойства, поне 5 променливи; поне 3 условни оператора*Бройката е ориентировъчна. Може да има повече от дадена бройка и по-малко от друга. 1) Програмен код

2) Качествен програмен код

3 Работа в екип 15 Целия екип работи само по 1 задача в през повечето време (липсва разпределяне на задачи)Учениците не постигат разбиране за дейностите по своя проект 1) Учениците работят съвместно по изработване на обща идея и дизайн на проекта, като са толерантни един към друг.                   2) Учениците разпределят задачите си и работят успоредно. 1) Лична самооценка2) Наблюдения от преподавателя

 

4 Описание, представяне и саморефлексия 30 Липсват 2 или повече компонента или всички компоненти са с лошо качество. Липсва един от четирите компонента или 1-2 от компонентите не са с необходимото качество 1) Има описание на проекта – каква е идеята на проекта. (4-5 изречения)2) Има техническо описание на проекта – какво е използвано в проекта. (4-5 изречения)

5 минутно                3) Представяне на проекта – презентация.

4) Има Интернет страница на проекта, която включва: описание, техническо описание, самият проект за сваляне, възможност за коментари.

1) описание2) техническо описание

3) представяне

4) достъпност (Интернет сайт)

 

Comments are closed.