Проект 1 – седмица 1: Спецификация

Очакван резултат в края на първа седмица (Пример):

 • Име на проект: Морски шах
 • Цел (от vschool.info – 1 или 2): Създаване на играта морски шах, която онагледява оригиналната игра на хартия.
 • Описание на идеята:
  • За кого е предназначен продукта: за всички любители на хартиения вариант на играта морски шах
  • Какво представлява: В квадратно поле разделено на 3 реда и 3 колони двама души поставят последователно „Х” и „О”. Целта е да един играч да подреди 3 знака в 1 ред / 1 колона или 1 диагонал.
 • Техническа спецификация:
  • Какви контроли ще се използват: 9 етикета, разположени в 3 реда и 3 колони. Още 4 етикета, в които да се показва резултатът: Х:<брой точки>& О:<брой точки>.
  • Какви променливи ще са нужни: Булева променлива за следене кой играч е на ход. 2 Integer промениви за следене на резултатът.
  • Описание на логикатаIf…Then и събития: При еднократно натискане с мишката да се поставя съответния знак Х или О върху натиснатият етикет. След всеки ход да се прави проверка има ли победител (проверка по редове/по колони/по диагонали).
  • *Картинка (ако е приложимо)morski_shah-risunka

Comments are closed.