Допълнителни задачи

Контроли и свойства:

  1. Резултати от мачове: Да се напише програма на VB2010, която има 2 текстови полета във всяко от, които потребителят въвежда име на футболен отбор. При натискане на бутон1 (за първи мач) двете имена на отбори се изписват съответно в етикет1 и етикет2. След това като се натисне бутон2 – имената на отборите си разменят местата, т.е. домакинът става гост и обратното.

Променливи:

  1.  Данни за футболен отбор: Да се напише програма, която има 1 бутон и 5 етикета. Във всеки от етикетите да се въведе следната информация за футболен отбор, като се използват променливи: етикет1 – име на отбор; етикет2 – име на стадион; етикет3 – брой точки в първенството; етикет4 – позиция в първенството; етикет5 – участва ли в шампионска лига. Информацията да се показва след натискане на бутона.

Условен оператор:

  1.  Футболин елиминации: Да се напише програма, която има 4 текстови полета, 2 етикета и 1 бутон. В четирите текстови полета потребителя въвежда 2 резултата от футболни срещи с разменени гостувания: в текстов бутон1 – домакин първи мач; в текстов бутон2 – гост първи мач; текстов бутон3 – домакин втори мач; текстов бутон4 – гост втори мач. Програмата трябва да пресмята общ резултат от двата мача и да го изписва в етикет1. В етикет2 програмата трябва да изпише името на отбора, който се класира (отбора победител от двата мача).

Comments are closed.