Урок 1: Среди, редактори и компилатори в езиците за програмиране.

Ключови точки:

  • Среда – Софтуерно приложение което предоставя цялостна среда на програмистите за разработване на софтуер.
  • Редактор – използват се за създаване и изменение на текстови файлове, представляващи програмния код.
  • Компилатор – компютърна програма, която превежда (компилира) даден компютърен изходен код в код на език от по-ниско ниво.

1. Рекадкор - използват се за създаване и изменение на текстови файлове, представляващи програмния код. Текстът може да бъде последователност от оператори на някакъв език за програмиране, оформен като програмен модул. За целта се прилагат екранни и редови текстови редактори, като по-удобни са екранните. Някои текстови редактори поддържат функции, улесняващи програмирането на съответния език: цветово различаване на служебни думи, функции, класове, автоматична табулация, предложения за операнд.

2. Компилатор - компютърна програма, която превежда (компилира) даден компютърен изходен код в код на език от по-ниско ниво. Целевият език може да бъде машинен език или асемблерен език за конкретен процесор или процесорна фамилия. Когато се компилира до машинен език, крайният продукт е изпълнима програма. Компилаторът чрез непрекъснат процес прекодира целия текст на една програма от високо ниво, като създава нова програма на машинен език. Същата може да се съхрани и след това многократно да се изпълнява, без да се използва компилатора. Работата с език, реализиран чрез компилатор, обикновено минава през три етапа: текстът на програмата се създава с помощта на текстов редактор или програма за обработка на текст; вторият етап (след като програмата е тествана и са отстранени грешките) се състои в компилиране на програмата и третият етап е самото изпълнение на готовата програма.

3. Среда (integrated development environment, IDE) -  Софтуерно приложение което предоставя цялостна среда на програмистите за разработване на софтуер. Интегрираната среда за разработка обикновено се състои от:

  • редактор на изходния код
  • свързващ редактор(Linker)
  • компилатор и/или интерпретатор
  • дебъгер
Примери:

Среди: Visual Basic (част от Visual Studio), Turbo Pascal

Редактори: SciTE, Notepad++

Компилатори: GCC(Visual Basic), Turbo Pascal compiler

Comments are closed.