Заявки в База данни

1. Заявка – извлича информация от база данни

2. Заявки в една таблица

SELECT * FROM games

- избира всички игри

SELECT * FROM games WHERE manufacturerId = 2

- избира всички игри от производител 2(Blizzard)

SELECT * FROM games WHERE dateCreated > 2000.01.01

избира всички игри след 2000г

3. Заявки в две таблици

Table Adapter -> Add Query -> Query Builder (десен бутон) -> Add Table

Задачи за самостоятелнa работа:

1.    Да се проектира БД със следната информация за географски обекти:

  • Държава
  • Президент
  • Столица
  • Валута
  • Площ
  • Население
  • Град
  • Община

2.    Добавете поне по 6 записа в двете таблици.

3.    Да се направят следните заявки:

а)  Всички градове от държави с валута евро/долар.

б) Всички държави с градове с население над 1 млн.

в) Всички градове от държави с площ над 1000 км2.

Comments are closed.