Тест – финален (упражнение)

Програмиране Финален Тест  Вариант 1 (Упражнение)

partii 1 partii 2 partii 3

1. а) Да се напише програма позволява на потребителя да въведе име на партия и връща като резултат дали тази партия е влязла в парламента (= „ГЕРБ” / „БСП” / „ДПС” / „Атака”).

б) Да се направят 2 събития: (1) при зареждане на формата за партия „Зелените”; (2) докато потребителя въвежда партия в текстовото поле за търсене, да му показва резултата.

в) Да се направи задачата от подточка а) с метод. Да се извика този метод 2 пъти за събитията от подточка б).

masiv partii - 1masiv partii - 2 

2. а) Да се напише програма, която позволява на потребителя да въведе изборни проценти за всяка политическа партия. След това отпечатва само тези проценти, които са влезли в парламента (> 4.0%). Пресмята също така колко е общия процент на въведените партии.

б) Да се направят 2 събития: (1) при двукратно натискане на етикет, да показва в него всички партии в парламента, (2) при зареждане на формата да позволява на потребителя да въвежда проценти на партии

в) Да се направи метод, който отпечатва всички партии в парламента – да се направят 2 извиквания: (1) за стойности: 39, 34, 12, 8, 4 – резултата да се отпечатва в етикет; (2) за стойности въведени от потребителя – резултата да се отпечатва в текстово поле.

No задача точки
1 Условен оператор If 40
1 а) Съставя правилно условие – правилен If 6
2 Правилна логика на задачата 7
3 Правилен синтаксис 4
4 б) Използва 2-те събития 4
5 Правилен код в 2-те събития 3
6 в) Декларира метод – с параметри 6
7 Използва параметри в метода 6
8 Правилно извиква метод 4
2 Масиви 60
1 а) Правилно декларира масив 4
2 Работи с индекси на масива 6
3 Правилно използва цикъл For 10
4 Правилна логика 12
5 б) Използва 2-те събития 5
6 Правилен код в 2-те събития 4
7 в) Декларира метод 7
8 Използва параметри в метода 7
9 Правилно извиква метод 5

Програмиране Финален Тест  Вариант 2 (Упражнение)

students 1 students 2 students 3

1. a) Да се напише програма, която позволява на потребителя да въведе име на ученик, клас и среден успех и като резултат отпечтва дали ученикът получава стипендия (успех > 5.50 и клас > 8).

б) Да се направи задачата от а) да работи при 2 различни събития: (1) като завършим с въвеждането на среден успех –  да се отпечатва резултат за въведени от потребителя стойности (2) При двукратно натискане на етикет да се отпечатва резултат за въведени от потребителя стойности.

в) Да се направи задачата от а) с един метод, който се извикава 2 пъти – в подточка б).

Artists - 1Artist - 2  Artists - 3

2. а) Да се напише програма, която позволява на потребителя да въведе списък с имена на изпълнители на песни и да се съхраняват в масив. Програмата позволява на потребителя да избере колко изпълнителя иска да въведе. Програмата има текстово поле за търсене, в което се попълва име на изпълнител и програмата показва има ли го този изпълнител в списъка.

Б) Използвайте 2 събития: (1) броят изпълнители да става ясен след завършване на въвеждане на стойността в текстовото поле; (2) дали съществува изпълнителя да се показва още докато се въвежда стойност в текстовото поле за търсене;

В) Да се направи търсенето дали съществува изпълнител в масива чрез метод – да се извика метода 2 пъти: (1) за “Jessie J” и (2) за изпълнител въведен от потребителя

Comments are closed.