ООП 3 – Силна кохезия и слаба свързаност

1. Силна кохезия

а) Определение – —Всеки клас върши точно 1 добре определена функционалност
б) —Постига се чрез разделяне на кода в повече методи/класове
HDD - хард диск

Добър пример:

—Class PrintPages {PrintSinglePage() / PrintPages()}

Лош пример:

—Class PrintPagesAndCookMusaka {PrintSinglePage() / PrintPages() / PrepareProducts() / CookProducts() / PrepareCover() / PutCover()}
2. Слаба свързаност
а) Определение - —Отделните класове и методи са независими един от друг и промяната на 1 клас/метод не влияе на промяната на останалите.
б) —Постига се чрез добавяне на параметри.
pc parts - компонентите на компьтъра

Добър пример:

—Class CreateHero {IsAllowed(buildings) / CreateHero(resources, time) / MakeUpgrades(buildings, resources, time)}

Лош пример:

—Class CreateHero {CreateHero(upgrades, buildings, resources,time)}

Comments are closed.