Проект 2 – полезни връзки

Създаване на анимация с VB - http://www.vbtutor.net/vb2010/vb2010_Lesson28.htm

Работа с много контроли от един вид - http://www.dreamincode.net/forums/topic/267222-using-a-listof-t-to-simulate-a-controlarray/

Масиви във VB - http://www.slideserve.com/brayton/microsoft-visual-basic-2010-arrays

 

Видео:

Генериране на случайно число [random number] - http://www.youtube.com/watch?v=XDYSl7LWeCU

Картинка отскачаща от формата - http://www.youtube.com/watch?v=49-8fZ_iWoU

 

Comments are closed.